top of page

Viltspår

Öppen klass

 

Datum: 2015-12-20

 

Lokalklubb: SBAK/NÖ

 

Domare: Göran Ädel

 

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, tätningar, kuperat

 

Spårtid: 15 minuter

 

Resultat: 1:a pris + Svensk Viltspårschampion

 

Provförlopp: 

Tar upp spåret mycket bra från rutan och jobbar in i själva spåret i ett lagom och bra tempo. Arbetar korrekt i vinklar och återgång. Ej skottberörd. Avslut vid skanken. SE VCH idag!

Daworo | Delphiniums Disillusion Viltspårschampion

Öppen klass

 

Datum: 2015-12-16

 

Lokalklubb: ÖSÄK

 

Domare: Lars Sundequist

 

Terrängtyp: Barrskog, Lövskog, Tätningar

 

Spårtid: 27 minuter

 

Resultat: 1:a pris

 

Provförlopp: 

Raven tar snabbt an spåret. Klarar vinklar och bloduppehåll bra. Får ringa vid återgången. Spårar bra till spårslutet.

10 mån (1).jpg

Öppen klass

 

Datum: 2015-12-01

 

Lokalklubb: ÖSÄK

 

Domare: Lars Sundequist

 

Terrängtyp: Barrskog, tätningar, kuperat

 

Spårtid: 19 minuter

 

Resultat: 1:a pris

 

Provförlopp: 

Raven tar snabbt an spåret och spårar i lämpligt tempo. Ringning vid återgången. Spårar till spårslut trots mycket hård vind. Skottopåverkad.

Daworo | Delphiniums Disillusion

Anlagsklass

 

Datum: 2015-10-07

 

Lokalklubb: ÖSÄK

 

Domare: Lars Sundequist

 

Terrängtyp: Barrskog, lövskog, tätningar, öppen mark/åker, kuperat

 

Spårtid: 23 minuter

 

Resultat: Godkänd

 

Provförlopp: 

Raven tar snabbt an spåret och spårar i lämpligt tempo. Ringning vid andra vinkeln. Spårar bra till spårslutet.

Daworo | Delphiniums Disillusion
bottom of page