China

Daworo Chinese Fireball

chinese fireball
China (4).JPG
Chinese Fireball

Ras: Dvärgvädur 

Kön: Hane

Född: 2021-05-12

Inavel: 31,3%

Kullinfo: 6 stycken (8 födda), 3 honor och 3 hanar. I färgerna vit rödögd, rysstecknad blå och rysstecknad svart.

Vikt: 

Ögon: Röda

Päls: Rexbärare

Färg: Rysstecknad svart

Genkod: ana B_ CC Dd gg k

 

Stambokförd: Inte än

Märkning: X46-2135

Uppfödare: Egen uppfödning

Vaccinerad: Filavac (gäller till sommar 2023)

Kullar: Inga ännu

China är sparad på utvärdering.

Anlagsbärare av rexpäls, vit rödögd, blått och kanske gult.

Moder

Daworo Äspurr 93,5 p.

Rysstecknad svart

Fader

MK's Samwell 92,5 p.

Vit rödögd, rex

Sam
Ängla